@ CORSAT, KU

 • 01.jpg
 • 02.jpg
 • 03.jpg
 • 04.jpg
 • 05.jpg
 • 06.jpg
 • 07.jpg
 • 08.jpg
 • 09.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg
 • 19.jpg
 • 20.jpg
 • 21.jpg
 • 22.jpg
 • 23.jpg
 • 24.jpg
 • 25.jpg
 • 26.jpg
 • 27.jpg
 • 28.jpg
 • 29.jpg
 • 30.jpg
 • 31.jpg
 • 32.jpg
 • 33.jpg
 • 34.jpg
 • 35.jpg
 • 36.jpg
 • 37.jpg
 • 38.jpg
 • 39.jpg
 • 40.jpg
 • 41.jpg
 • 42.jpg
 • 43.jpg
 • 44.jpg
 • 45.jpg
 • 46.jpg
 • 47.jpg
 • 48.jpg
 • 49.jpg
 • 50.jpg
 • 51.jpg
 • 52.jpg
 • 53.jpg
 • 54.jpg
 • 55.jpg
 • 56.jpg
 • 57.jpg
 • 58.jpg
 • 59.jpg
 • 60.jpg
 • 61.jpg
 • 62.jpg
 • 63.jpg
 • 64.jpg
 • 65.jpg
 • 66.jpg
 • 67.jpg
 • 68.jpg
 • 69.jpg
 • 70.jpg
 • 71.jpg
 • 72.jpg
Banner
Banner
Banner

แบบสำรวจความคิดเห็น

โจทย์งานวิจัยข้าวที่ท่านอยากให้นักวิจัยทำ
 

แบบสำรวจความคิดเห็น AEC

AEC มีผลกระทบต่อข้าวไทยหรือไม่ ?
 

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday69
mod_vvisit_counterYesterday77
mod_vvisit_counterThis week479
mod_vvisit_counterLast week415
mod_vvisit_counterThis month1156
mod_vvisit_counterLast month2526
mod_vvisit_counterAll days196523

Online (1 minutes ago): 4
Your IP: 54.224.164.166
,
Today: 18 Nov, 2017

ความพึงพอใจในการใช้เว็บไซต์

ความพึงพอใจในการใช้เว็บไซต์
 

สมาชิก
ข้าวหอมหายไปใหน?
ปัจจัยที่มีผลต่อความหอมของข้าวในมุมมองของการผลิตข้าว
ธานี  ศรีวงศ์ชัย
ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


    ข้าวหอมมะลิ เป็นข้าวที่มีเอกลักษณ์ของข้าวไทย การผลิตเพื่อให้ได้ข้าวหอมมะลิคุณภาพดีนั้น นอกจากจะต้องใช้พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 แล้วต้องปลูกในพื้นที่และฤดูที่เฉพาะจึงจะได้ข้าวคุณภาพดี หากขาดองค์ประกอบใดไปย่อมจะทำให้ไม่ได้คุณภาพข้าวตามต้องการ เปรียบเสมือนที่ต้องมีการผสมผสานอย่างลงตัวของพันธุ์กรรมและสภาพภูมิประเทศจึงจะประสานกันออกมาได้เป็นข้าวหอมมะลิคุณภาพดี
ความหอมของข้าวเป็นหนึ่งในคุณภาพข้าวที่มีชื่อเสียงของข้าวไทย โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิ ด้วยการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ สภาพการเพาะปลูก และพันธุ์ข้าวที่หลากหลายมากขึ้น ทำให้หลายฝ่ายเริ่มเห็นพร้องกันแล้วว่า ข้าวหอมมะลิที่ผลิตได้มีความหอมน้อยลงจากแต่ก่อน

พันธุกรรมของการสารสารหอม
    สารหอมระเหยที่ข้าวผลิตขึ้นมามีอยู่หลายชนิด แต่สารที่มีในสัดส่วนปริมาณมาก และเป็นตัวกำหนดเป็นกลิ่นหอมของข้าวเป็นกลิ่นใบเตยคือ 2-acetyl-1-pyrrolince (2AP) ที่มีสารตั้งต้นคือ proline โดยยีน BADH2 ที่อยู่บนโครโมโซม 8 ของข้าว ปกติทำหน้าที่เปลี่ยน -aminobutyraldehyde (GABald) ที่เป็นพิษกับเซลล์ ไปเป็น -aminobutyric acid (GABA) หากยีนดังกล่าวไม่ทำงาน ซึ่งอยู่รูป badh2 แล้ว GABald จะถูกเปลี่ยนโดยเอ็มไซม์อื่นให้เป็น 2-acetyl-1-pyrroline แทน


ปัจจัยที่มีผลต่อความหอมของข้าว
1)    พันธุกรรม ข้าวที่มียีน badh2 สามารถผลิตสารหอมได้ทุกพันธุ์แต่ปริมาณจามากน้อยเท่าใดนั้นขึ้นอยู่กับสารตั้งต้นที่เป็น proline
2)    สภาพแวดล้อมที่กระตุ้นการสร้าง proline ซึ่งเป็นสารที่เกิดขึ้นเพื่อลดความเครียส (stress) ที่เกิดขึ้นในระหว่างการเจริญเต็บโตของข้าว
     - ดิน ที่อุดมสมบูรณ์ เช่น ดินเหนียว หรือดินร่วน มักมีธาตุอาหารที่อุดมสมบูรณ์ข้าวจึงไม่เกิด
สภาพวะเครียส ส่วนดินทราย ซึ่งเป็นดินปลูกข้าวของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเหนือเป็นส่วนใหญ่มักไม่อุดมสมบูรณ์ด้วยธาตุอาหาร จึงทำให้เกิดสภาวะเครียสในข้าว
     - น้ำ ต้นข้าวที่ได้รับน้ำสม่ำเสมอจึงไม่เกิดสภาพวะเครียส ส่วนการปลูกข้าวแบบอาศัยน้ำฝนในพื้นที่ดินทรายที่น้ำถูกระบายออกจากแปลงได้เร็ว ประกอบกับช่วงการเก็บเกี่ยวที่ตรงกับช่วงสิ้นสุดฤดูฝนในช่วงที่ข้าวเข้าสู่ระยะแป้งอ่อน ทำให้เกิดการกระตุ้นการสร้างสารหอมได้มากยิ่งขึ้น
     - อากาศ ช่วงเก็บการเจริญเติบโตของข้าว ช่วงที่ข้าวเข้าสู่ระยะแป้งอ่อนเป็นช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนที่อากาศเริ่มเย็น ทำให้เกิดการกระตุ้นการสร้างสารหอมได้มากยิ่งขึ้น
ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้จะร่วมกันได้เมื่อปลูกข้าวขาวดอกมะลิ 105 ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะบริเวณทุงกุลาร้องไห้ ที่มีช่วงฤดูฝนและฤดูหนาวเหมาะสมจึงจะทำให้ได้ข้าวขาวหอมมะลิที่มีกลิ่นหอม เมล็ดเรียวยาว และมีความใส่

ปัจจัยที่ทำให้ข้าวหอมมะลิมีความหอมน้อยลง
1)    พันธุกรรม
     - ข้าวหอมมะลิ เป็นผลิตภัณฑ์จากข้าว 2 พันธุ์คือ ขาวดอกมะลิ 105 ที่เก็บเกี่ยวช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน และข้าว กข15 ซึ่งเป็นข้าวกลายพันธุ์จากข้าวขาวดอกมะลิ 105 ที่มีช่วงเก็บเกี่ยวช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน ซึ่งเป็นช่วงที่เมล็ดพัฒนายังอยู่ ในช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงปลายฤดูฝนที่ดินมีความชื้น อุณหภูมิอากาศยังไม่ลดลง จึงทำให้ข้าว กข15 มีการสะสมของสารหอมน้อยลง
     - พื้นที่เพาะปลูกข้าวหอมมะลิส่วนให้ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลที่ทำให้ฝนหมดเร็วขึ้น เกษตรกรจึงเปลี่ยนมานิยมปลูกข้าว กข15 เพิ่มมากขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงจากการขาดน้ำ
     - การเพาะปลูกข้าวพันธุ์อื่น เช่น กข33 แล้วนำผลผลิตมาจำหน่ายในชื่อหอมมะลิ หรือความตั้งใจปนพันธุ์เอง ทำให้ความหอมลดลง
2)    สภาพแวดล้อม
     - ดิน การปลูกข้าวติดต่อกันเป็นระยะเวลายาวนาน โดยไม่มีการบำรุงดินทำให้ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ หรือในดินอาจขาดธาตุอาหารบางชนิดที่จะเป็นต่อการสร้างสารหอม ข้าวจึงสร้างสารหอมได้น้อยลง
     - น้ำ พฤติกรรมการทำนาที่ต้องใช้รถเกี่ยวข้าว ซึ่งสามารถลุยเกี่ยวข้าวในแปลงนาที่ยังมีน้ำขังได้ เกษตรบางส่วนจึงไม่ให้ความสำคัญต่อการระบายน้ำออกจากแปลง
     - อากาศ ด้วยสภาวะโลกร้อนทำให้ช่วงเดือนพฤศจิกายน อุณภูมิไม่ลดลง จึงทำให้การสะสมสารหอมในข้าวข้าวดอกมะลิ 105 น้อยลง
3)    การจัดการแปลง
     - เกษตรกรมีการเพาะปลูกข้าวทั้งนาปีและนาปรังทำให้อาจจะมีข้าวเรื้อตกค้างปนในแปลง ผลผลิตที่ได้จึงมีการปนพันธุ์คุณภาพจะไม่ดีพอ
     - การเปลี่ยนจากการปลูกข้าวนาดำด้วยคน มาเป็นนาหว่านข้าวแห้งทำให้การจัดการวัชพืชได้อยาก ต้นข้าวที่เจริญจึงไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร
     - ปัญหาข้าววัชพืชปนในแปลงปลูก เนื่องจากการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพไม่ดี