@ CORSAT, KU

 • 01.jpg
 • 02.jpg
 • 03.jpg
 • 04.jpg
 • 05.jpg
 • 06.jpg
 • 07.jpg
 • 08.jpg
 • 09.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg
 • 19.jpg
 • 20.jpg
 • 21.jpg
 • 22.jpg
 • 23.jpg
 • 24.jpg
 • 25.jpg
 • 26.jpg
 • 27.jpg
 • 28.jpg
 • 29.jpg
 • 30.jpg
 • 31.jpg
 • 32.jpg
 • 33.jpg
 • 34.jpg
 • 35.jpg
 • 36.jpg
 • 37.jpg
 • 38.jpg
 • 39.jpg
 • 40.jpg
 • 41.jpg
 • 42.jpg
 • 43.jpg
 • 44.jpg
 • 45.jpg
 • 46.jpg
 • 47.jpg
 • 48.jpg
 • 49.jpg
 • 50.jpg
 • 51.jpg
 • 52.jpg
 • 53.jpg
 • 54.jpg
 • 55.jpg
 • 56.jpg
 • 57.jpg
 • 58.jpg
 • 59.jpg
 • 60.jpg
 • 61.jpg
 • 62.jpg
 • 63.jpg
 • 64.jpg
 • 65.jpg
 • 66.jpg
 • 67.jpg
 • 68.jpg
 • 69.jpg
 • 70.jpg
 • 71.jpg
 • 72.jpg
Banner
Banner
Banner

แบบสำรวจความคิดเห็น

โจทย์งานวิจัยข้าวที่ท่านอยากให้นักวิจัยทำ
 

แบบสำรวจความคิดเห็น AEC

AEC มีผลกระทบต่อข้าวไทยหรือไม่ ?
 

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday69
mod_vvisit_counterYesterday77
mod_vvisit_counterThis week479
mod_vvisit_counterLast week415
mod_vvisit_counterThis month1156
mod_vvisit_counterLast month2526
mod_vvisit_counterAll days196523

Online (1 minutes ago): 4
Your IP: 54.224.164.166
,
Today: 18 Nov, 2017

ความพึงพอใจในการใช้เว็บไซต์

ความพึงพอใจในการใช้เว็บไซต์
 

สมาชิก
นิสิตเก่า

มหาบัณฑิต

 1. พัฒนศักดิ์  จันทร์ส่อง (2552)
หัวข้อวิทยานิพนธ์
    ............................................
สถานที่ทำงาน
   ศูนย์วิจัยข้าวสุพรรณบุรี กรมการข้าว (2554)

ผลงาตีพิมพ์
   1. พัฒนศักดิ์ จันทร์ส่อง, ประภา ศรีพิจิตต์, วาสนา วงษ์ใหญ, สุภาพร จันทร์บัวทอง, ธานี ศรีวงศ์ชัย. 2552. การปรับปรุงสายพันธุ์เพศผู้เป็นหมันของข้าวจากคู่ผสมระหว่างสายพันธุ์รักษาความเป็นหมันโดยวิธีการผสมกลับและทดสอบสมรรถนะการผสมในชั่วแรกๆ. ว. วิทย์. กษ. 40(3)(พิเศษ): 181-184. 

 


2. นงเยาว์ แก้ววิเศษ (2552)
หัวข้อวิทยานิพนธ์
   .................................................
สถานที่ทำงาน:
  
สำนักงานเกษตรอำเภอวังชิ้น จ.แพร่ (2553)
ผลงาตีพิมพ์:
   1. นงเยาว์ แก้ววิเศษ, ประภา ศรีพิจิตต์, ธานี ศรีวงศ์ชัย, สุภาพร จันทร์บัวทอง. 2553. การคัดเลือกสายพันธุ์ข้าวเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพจากคู่ผสมระหว่างข้าว tropical japonica และ indica. Thai Journal of Genetics  3: 60-70.

 


3. นายปพิชญา ศิริกุลชยานนท์ (2553)

หัวข้อวิทยานิพนธ์
   การพัฒนาสายพันธุ์พ่อแม่ของข้าวลูกผสมแบบ 3 สายพันธุ์ โดยวิธีการผสมกลับและทดสอบสมรรถนะการผสมในชั่วแรกๆ
   Development of Three-Line Hybrid Rice Parent by Early Generation Backcrossing
สถานที่ทำงาน:
   บริษัทเจริญโภคภัณฑ์ ประเทศจีน
ผลงาตีพิมพ์:
   1. ..............................................................


4. นางสาวเสาวลักษณ์ อัคราช (2554)
หัวข้อวิทยานิพนธ์
   การปรับปรุงพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ให้ต้านทานโรคไหม้โดยวิธีผสมกลับ
   Improvement of Blast Disease Resistance in KDML 105 Rice by Backcross Breeding

สถานที่ทำงาน:
   ผู้ช่วยนักวิจัยโครงการข้าวลูกผสม

ผลงาตีพิมพ์:
   1. เสาวลักษณ์ อัคราช, ประภา  ศรีพิจิตต์, ธานี  ศรีวงศ์ชัย. 2554. การวิเคราะห์จัดกลุ่มความต้านทานเชื้อโรคไหม้ของข้าวพันธุ์ปรับปรุงด้วยเชื้อที่เก็บรวบรวมใหม่ ใน. การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 สาขาพืช, 2 - 3 กุมภาพันธ์ 2554.

  


5. Mr.Vilaphone Kanyasone (2554)
Thesis title
   Genetic diversity of blast disease resistance of rice variety from Laos
สถานที่ทำงาน
   Souphanouvong university, Department of Agronomy, Fucultry of Agriculture  
ผลงาตีพิมพ์:
   1. Kanyasone V., T. Sreewongchai and E. Sarobol. 2011. Genetic characterization of blast disease resistance on rice (Oryza sativa L.) varieties from Laos. The Lao Journal of Agriculture and Forestry 24: 96-111.


6.นายวีรชัย  มัธยัสถ์ถาวร (2555)
หัวข้อวิทยานิพนธ์
   การถ่ายทอดลักษณะละอองเกสรเป็นหมันเนื่องจากการตอบสนองต่ออุณหภูมิสู่ข้าวไทย
   Introgression of Thermo-Sensitive Genetic Male Sterility to Thai Rice Cultivars
สถานที่ทำงาน
   ผู้ช่วยนักวิจัยโครงการข้าวลูกผสม
ผลงาตีพิมพ์:
   1. Matthayatthaworn W., Sripichitt, P., Phumichai, C., Rungmekarat, S., Uckarach, S., Sreewongchai T., 2011. Development of specific simple sequence repeat (SSR) markers for non-pollen type thermo-sensitive genic male sterile gene in rice (Oryza sativa L.). Afr. J. Biotechnol. 10: 16437-16442.
   2. Tanee Sreewongchai, Weerachai Matthayatthaworn, Chalermpol Phumichai, Prapa Sripichitt. 2014. Introgression of Gene for Non-Pollen Type Thermo-Sensitive Genic Male Sterility to Thai Rice Cultivars. Rice Science, 21(2): 123−126.
   3. ศลิษา มณฑา, วีรชัย มัธยัธถ์ถาวร, เสาวลักษณ์ อัคราช, ธานี   ศรีวงศ์ชัย. 2553. การถ่ายทอดลักษณะความเป็นหมันของละอองเกสรตัวผู้ที่ตอบสนองต่ออุณหภูมิสูงและสีของยอดเกสรตัวเมียของข้าว AnxiangS. ใน. การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48 สาขาพืช, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2553.


7. นางสาวปาริฉัตร  รัตนผล (2555)
หัวข้อวิทยานิพนธ์
   การปรับปรุงพันธุ์ข้าวให้มีลักษณะไม่ไวต่อช่วงแสง ผลผลิตสูง และเมล็ดมีคุณภาพดี โดยวิธีบันทึกประวัติ ร่วมกับการใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอช่วยในการคัดเลือก
   Rice Breeding for Photoperiod Insensitivity, High Yield and Good Grain Quality by Pedigree Method and Marker Assisted Selection
สถานที่ทำงาน
   นักวิจัย ศูนย์ความปลอดภัยอาหาร มหาวิทยาลัยเทโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ผลงาตีพิมพ์
   1. ปาริฉัตร รัตนผล, ประภา ศรีพิจิตต์, ธานี ศรีวงศ์ชัย. 2554. การพัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอที่เฉพาะกับการทำหน้าที่ของยีนความหอมในข้าว. ใน. การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 สาขาพืช, 2 - 3 กุมภาพันธ์ 2554.
   2. ปาริฉัตร รัตนผล และ ธานี ศรีวงศ์ชัย. 2555. เทคนิคการตรวจสอบปริมาณอะมิโลสโดยใช้ตัวอย่างปริมาณน้อย. ใน. การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 50 สาขาพืช, 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2555.


8. นายจักรกฤษณ์ ศรีแสง (2556)
หัวข้อวิทยานิพนธ์
   ความดีเด่นของลักษณะผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตของการผลิตข้าวลูกผสมระบบสามสายพันธุ์
Heterosis of Yield and Yield Components of Three-Line Hybrid Rice System
สถานที่ทำงาน: คณะเกษตร
ผลงาตีพิมพ์:
   1. Jakkrit Seesang, Prapa Sripicchitt, Pornpen Somchit and Tanee Sreewongchai. 2013. Genotypic Correlation and Path Coefficient for Some Agronomic Traits of Hybrid and Inbred Rice (Oryza sativa L.) Cultivars. Asian Journal of Crop Science 5: 319 - 324
   2. Jakkrit Seesang, Prapa Sripichitt, Tanee Sreewongchai. 2014. Heterosis and inheritance of fertility-restorer genes in rice. ScienceAsia 40: 48-52.
   3. ดวงพร จันทร์ประภา, จักรกฤษณ์ ศรีแสง, ประภา ศรีพิจิตต์ และธานี ศรีวงศ์ชัย. 2556. การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของยีนแก้ความเป็นหมันของละอองเกสรตัวผู้ของการผลิตข้าวลูกผสมระบบสามสายพันธุ์. 
ใน. การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 51 สาขาพืช, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2556.
   4. ภัทรรส จันทร์เพ็ญ, จักรกฤษณ์ ศรีแสง, ประภา ศรีพิจิตต์ และธานี ศรีวงศ์ชัย. 2556. การถ่ายทอดลักษณะขนาดเมล็ดในข้าวคู่ผสมระหว่างข้าวอินดิกาและจาโปนิกา. ใน. การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 51 สาขาพืช, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2556.

  


9- นางสาวมาลินี จันวรรณ์ (2556)
หัวข้อวิทยานิพนธ์
   การปรับปรุงพันธุ์ข้าวเพื่อผลผลิตสูง และไม่ไวต่อช่วงแสงโดยการคัดเลือกด้วย
วิธีหนึ่งเมล็ดต่อต้น
สถานที่ทำงาน
   ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี  กรมการข้าว
ผลงานตีพิมพ์:
   1. Malinee Janwan, Tanee Sreewongchai and Prapa Sripichitt. 2013. Rice Breeding for High Yield by Advanced Single Seed Descent method of Selection. Journal of Plant Sciences 8 (1) : 24 - 30.

 


10- Mr. Abdu Salih Ali (2556)
Thesis title:
Genetic Diversity of Rice (Oryza sativa L.) Based on Blast Disease Resistance in Thailand
สถานที่ทำงาน:
   Ethiopia
ผลงาตีพิมพ์:
   1.
Abdu Salih, Tanee Sreewongchai, Prapa Sripichitt, Nonglak Parinthawong. 2013. Identifi cation of Blast-Resistant Varieties from Landrace, Improved and Wild Species of Rice. Kasetsart Journal: Natural Science 1: 1 - 7

 


 11. นายอาธร สระกลาง (255ุ7)

หัวข้อวิทยานิพนธ์
  
การประเมินสมรรถนะการผสมของโคลนพนัธุพ์ ่อแม่ปาลม์ น้า มนัดว้ยวิธีการผสมแบบพบกันหมด
   Assessment of Combining Ability in Oil Palm (Elaeis guineensis Jacq.)Parental Clones Using Diallel Cross
สถานที่ทำงาน:
   นักวิจัยปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ำมัน 
บริษทั ชุมพรอุตสาหกรรมน้า มนั ปาลม์จา กดั (มหาชน)
ผลงาตีพิมพ์:
   1. ......................................................

 


 12. นางสาวอุษณีย์  ไวยเลิศ (2558)

หัวข้อวิทยานิพนธ์
   การวิเคราะห์ตำแหน่งยีนต้านทานโรคไหม้ในข้าวโดยใช้ประชากรลูกผสมกลับชั่วที่ BC2F6 ของคู่ผสมขาวดอกมะลิ 105 x IR64

   Mapping of  Blast Diseases Resistance Genes in Rice using BC2F6 Population of a Cross KDML105 x IR64
สถานที่ทำงาน:
   Postmaster ที่ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลับเกษตรศาสตร์

ผลงาตีพิมพ์:
   1. ......................................................

  

 


 13. นางสาวรัตติกาน  เกิดผล (2558)

หัวข้อวิทยานิพนธ์
   การปรับปรุงพันธุ์ข้าวเจ้าต้นเตี้ยให้มีเยื่อหุ้มเมล็ดสีดำและกลิ่นหอมโดยใช้แหล่งพันธุกรรมจากข้าวเหนียวดำลืมผัว
   Improvement of Semi-Dwarf Non-Glutinous Rice for Black Pericarp and Aroma using Genetic Resource from Leum Pua Rice Variety
สถานที่ทำงาน:
   นักวิทยาศาสตร์ ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลงาตีพิมพ์:
   1. ......................................................

 

 


 14. นางสาวจันทร์จิรา  โรหิตเสถียร (2558)

หัวข้อวิทยานิพนธ์
   การปรับปรุงพันธุ์ข้าวให้ได้ผลผลิตสูงและเมล็ดมีคุณภาพดี โดยวิธีการบันทึกประวัติร่วมกับการใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอในการคัดเลือก
   Improvement of Rice Varieties for High Yield and Good Grain Quality by Pedigree Method and Marker Assisted Selection
สถานที่ทำงาน:
   ผู้ช่วยนักวิจัยโครงการข้าวลูกผสม

ผลงาตีพิมพ์:
   1. จันทร์จิรา  โรหิตเสถียร, ธานี  ศรีวงศ์ชัย. ประภา  ศรีพิจิตร และ รังสฤษดิ์  กาวีต๊ะ. 2557. การใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอช่วยคัดเลือกลักษณะความหอมและปริมาณอะมิโลสต่ำ ในการปรับปรุงพันธุ์ข้าวแบบบันทึกประวัติ. วารสารวิจัย มข. (บศ.) (2) : 15-22.

 


 15. นางสาวริยาภรณ์  รุ่งตำนาน  (2558)

หัวข้อวิทยานิพนธ์
   การปรับปรุงพันธุ์ข้าวให้มีคุณภาพเมล็ดเหมือนข้าวพันธุ์สังข์หยด ต้นเตี้ย ไม่ไวต่อช่วงแสง และผลผลิตสูง
   Improvement of Rice for Good Grain Quality as Sang Yod Variety, Semi-Dwarf, Photoperiod Insensitive and High Yield
สถานที่ทำงาน:
   ผู้ช่วยนักวิจัยโครงการยางพารา กรมวิชาการเกษตร

ผลงาตีพิมพ์:
   1. ......................................................

 


 16. กิติยา  แก้วเหล็ก  (2558) หัวข้อวิทยานิพนธ์
   การพัฒนาวิธีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวลูกผสมในระบบ 3 สายพันธุ์
   Development of Methods for Seed Production of Three-Line Hybrid Rice

สถานที่ทำงาน:
   ผู้ช่วยนักวิจัยโครงการยางพารา กรมวิชาการเกษตร

ผลงาตีพิมพ์:
   1. ......................................................

 

 


 17. อมรรัตน์  ม้ายอง  (2558)


หัวข้อวิทยานิพนธ์
   การปรับปรุงข้าวพันธุ์ชัยนาท 1 ให้มีกลิ่นหอม
   IMPROVEMENT OF CHAINAT 1 RICE VARIETY OR AROMATIC TRAIT

สถานที่ทำงาน:
   .................................................

ผลงาตีพิมพ์:
   1. ......................................................

 

 

 

  ดุษฎีบัณฑิต

 1. Dr.Fisseha Worede (2556)

Thesis title

   ............................................
Work place:
  
Ethiopia
Publication:
     1.
Fisseha Worede, Tanee Sreewongchai, Chalermpol Phumichai and Prapa Sripichitt. 2013. Genetic diversity analysis in rice cultivars from various origin using SSR markers. Afr. J. Biotechnol. 12(26) : 4074-4081.

    2.