@ CORSAT, KU

 • 01.jpg
 • 02.jpg
 • 03.jpg
 • 04.jpg
 • 05.jpg
 • 06.jpg
 • 07.jpg
 • 08.jpg
 • 09.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg
 • 19.jpg
 • 20.jpg
 • 21.jpg
 • 22.jpg
 • 23.jpg
 • 24.jpg
 • 25.jpg
 • 26.jpg
 • 27.jpg
 • 28.jpg
 • 29.jpg
 • 30.jpg
 • 31.jpg
 • 32.jpg
 • 33.jpg
 • 34.jpg
 • 35.jpg
 • 36.jpg
 • 37.jpg
 • 38.jpg
 • 39.jpg
 • 40.jpg
 • 41.jpg
 • 42.jpg
 • 43.jpg
 • 44.jpg
 • 45.jpg
 • 46.jpg
 • 47.jpg
 • 48.jpg
 • 49.jpg
 • 50.jpg
 • 51.jpg
 • 52.jpg
 • 53.jpg
 • 54.jpg
 • 55.jpg
 • 56.jpg
 • 57.jpg
 • 58.jpg
 • 59.jpg
 • 60.jpg
 • 61.jpg
 • 62.jpg
 • 63.jpg
 • 64.jpg
 • 65.jpg
 • 66.jpg
 • 67.jpg
 • 68.jpg
 • 69.jpg
 • 70.jpg
 • 71.jpg
 • 72.jpg
Banner
Banner
Banner

แบบสำรวจความคิดเห็น

โจทย์งานวิจัยข้าวที่ท่านอยากให้นักวิจัยทำ
 

แบบสำรวจความคิดเห็น AEC

AEC มีผลกระทบต่อข้าวไทยหรือไม่ ?
 

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday69
mod_vvisit_counterYesterday77
mod_vvisit_counterThis week479
mod_vvisit_counterLast week415
mod_vvisit_counterThis month1156
mod_vvisit_counterLast month2526
mod_vvisit_counterAll days196523

Online (1 minutes ago): 4
Your IP: 54.224.164.166
,
Today: 18 Nov, 2017

ความพึงพอใจในการใช้เว็บไซต์

ความพึงพอใจในการใช้เว็บไซต์
 

สมาชิก
นิสิตปัจจุบัน

  ผู้ช่วยนักวิจัย

 1. กิตติศักดิ์ พาหุ

 2. วริยา ต่อนศรี

 3. นฤมล มาพริก

 4. พรรวี ม่วงสาร

 5.กมลทิพย์  เจียดคง

 

 

                                                                        

นิสิตปริญญาโท 


 

 

10. ชลวัตณ์ พงษ์สรี
หัวข้อวิทยานิพนธ์ การพัฒนาสายพันธุ์เพศผู้เป็นหมันสำหรับการผลิตข้าวลูกผสมระบบ 2 สายพันธุ์
ทุนการศึกษา:  ทุนผู้ช่วยนักวิจัย 


 

 16. ปุริม คลิ้งทอง
หัวข้อวิทยานิพนธ์ การปรับปรุงข้าวญี่ปุ่นเมล็ดยาว
ทุนการศึกษา:  ทุนผู้ช่วยนักวิจัย


 17. เอกกฤษณ์ ขุนศรี
หัวข้อวิทยานิพนธ์ การปรับปรุงข้าวพันธุ์ชัยนาท 1 และ ปทุมธานี 1 ให้มีลักษณะทนน้ำท่วมฉับพลัน
ทุนการศึกษา:  ทุนผู้ช่วยนักวิจัย  


  18. ภรณิภา โพธิ์ศิริ

หัวข้อวิทยานิพนธ์: การพัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอที่เฉพาะกับลักษณะการยืดตัวของเมล็ดข้าวสุก
ทุนการศึกษา:  ทุนผู้ช่วยนักวิจัย 


 
19. รุ่งนภา แสนเสนาะ
หัวข้อวิทยานิพนธ์ การแยกการเกาะกันระหว่างยีน ฺBph3 และ waxy
ทุนการศึกษา:  ทุนผู้ช่วยนักวิจัย  


 20. นฤพนธ์ น้อยประสาร


หัวข้อวิทยานิพนธ์ การปรับปรุงพันธุ์ข้าวกลิ่นหอมใหม่
ทุนการศึกษา:  ทุนผู้ช่วยนักวิจัย 


 21. พงศ์พล จันทา

หัวข้อวิทยานิพนธ์ การปรับปรุงพันธุ์ข้าวแบบผสมกลับด้วยประชากร BC1F2
ทุนการศึกษา:  ทุนผู้ช่วยนักวิจัย 


 22. ธนพร ฮัมดาหลี

หัวข้อวิทยานิพนธ์ การชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ในข้าวด้วยรังสีแกรมา
ทุนการศึกษา:  - 

 23. ภาคภูมิ เนตนิล

หัวข้อวิทยานิพนธ์ เสถีรภาพผลผลิตและระบบการปลูกข้าวลูกผสม
ทุนการศึกษา:  -

 24. วัลภา เตปินตา

หัวข้อวิทยานิพนธ์ การคัดเลือกข้าวสายพันธุ์แก้ความเป็นหมันที่มีสมรรถนะการผสมที่ดี
ทุนการศึกษา:  - 
 25. ณัฏฐา ผดุงศิลป์

หัวข้อวิทยานิพนธ์ การปรับปรุงพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ต้นเตี้ย
ทุนการศึกษา:  - 

  26.ชญานิศวร์  น้อยศิริ

หัวข้อวิทยานิพนธ์ การพัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอที่เฉพาะกับยีน tms5
ทุนการศึกษา:  ทุนผู้ช่วยนักวิจัย


 27. ฐิตาพร สว่าง

หัวข้อวิทยานิพนธ์ การปรับปรุงพันธุ์ข้าวขาว กข41 ให้มีใบธงยาวเพื่อเพิ่มศักยภาพการให้ผลผลิต
ทุนการศึกษา:  - 

         


2ุ8. ธนกร วังสว่าง

หัวข้อวิทยานิพนธ์ การหาตำแหน่งยีนต้านทานโรคไหม้
ทุนการศึกษา:  ทุนผู้ช่วยนักวิจัย

         


 29. ไชยวัฒน์

หัวข้อวิทยานิพนธ์  การปรับปรุงพันธุ์ข้าวให้มีอัตราการยืดตัวของเมล็ดข้าวสุกสูง
ทุนการศึกษ: ทุนผู้ช่วยนักวิจัย       


 30.
หัวข้อวิทยานิพนธ์  -
ทุนการศึกษ: -      


 

 

                                                                        

  นักวิจัยหลังปริญญาโท

1. นางสาวอุษณีย์  ไวยเลิศ
   หัวข้อวิจัย : การพัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอที่เฉพาะกับยีนต้านทานโรคไหม้ข้าว

 


 2. นางสาวจันทร์จิรา  โรหิตเสถียร
     หัวข้อวิจัย : ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมกับลักษณะดีเด่นเหนือพ่อแม่ในข้าว

 

                                                                        

  นิสิตปริญญาเอก

1. กนกอร เยาว์ดำ
หัวข้อวิทยานิพนธ์ การปรับปรุงพันธุ์ข้าวต้านทานโรคขอบใบแห้งและเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลด้วยเครื่องหมายดีเอ็นเอ

ทุนการศึกษา: ทุนพัฒนาบุคคลากรกรมการข้าว 

 


  

3. เสาวลักษณ์ อัคราช
หัวข้อวิทยานิพนธ์ การปรับปรุงพันธุ์ข้าวให้ทนต่อสภาพวะโลกร้อน
ทุนการศึกษา:  ทุนผู้ช่วยนักวิจัย 


 

4. เยาวมาลย์ เขียวสอาด
หัวข้อวิทยานิพนธ์ การพัฒนาสายพันธุ์เพศผู้เป็นหมันสำหรับการผลิตข้าวลูกผสมระบบ 3 สายพันธุ์
ทุนการศึกษา:  ทุนผู้ช่วยนักวิจัย 


 

5. Depti
Thesis title : Pyramiding of 4 QTL of blast disease resistance gene in rice6. วีรชัย  มัธยัสถ์ถาวร
หัวข้อวิทยานิพนธ์ : Heterotic pattern in rice
ทุนการศึกษา:  ทุนผู้ช่วยนักวิจัย

 
7. พรเพ็ญ  สมจิตต์
หัวข้อวิทยานิพนธ์ :  Mapping of yield and yield component trait in rice 
ทุนการศึกษา:  ทุนผู้ช่วยนักวิจัย 

 

8. ศฎาวุฒิ กุลมณี
หัวข้อวิทยานิพนธ์ :  Validation of inbred line development method in maize for maximize high combining ability
ทุนการศึกษา:  ทุนพัฒนาบุคลากรบริษัท CP 


 

9. ไชยวัฒน์ วัฒนไชย
หัวข้อวิทยานิพนธ์ :  รูปแบบการใช้ข้าวทนสารกำจัดวัชพืชในระบบการปลูกข้าวไทย
ทุนการศึกษา:  ทุนวิจัย 


 

10. รณชัย ช่างศรี

หัวข้อวิทยานิพนธ์ :  การปรับปรุงพันธุุ์ข้าวให้สามารถเจริญแข่งขันกับวัชพืชในนาข้าว
ทุนการศึกษา:  ทุน สกว. 


 

11. กฤษฎาพร ผลวงษ์

หัวข้อวิทยานิพนธ์ :  การหาตำแหน่งยีนควบคุมลักษณะรากยั่งลึกในข้าว
ทุนการศึกษา:  -